Staffing

Alles wat u moet weten over personeel. Staffing houdt zich bezig met het bemannen van verschillende functies in de organisatie.

Personeel omvat het vaststellen van de personeelsvereisten van de onderneming en het voorzien van voldoende competente mensen op alle niveaus.

Dus personeelsplanning, inkoop (dwz selectie en plaatsing), training en ontwikkeling, beoordeling en beloning van werknemers zijn opgenomen in personeel.

Staffing is de functie waarmee managers een organisatie opbouwen door werving, selectie, ontwikkeling van individuen als capabele medewerkers.

De personeelsfunctie van het management bestaat uit weinig onderling samenhangende activiteiten, zoals personeelsplanning, werving, selectie, plaatsing, training en ontwikkeling, beloning, beoordeling van prestaties, promotie en overdracht. Al deze activiteiten vormen de elementen van het personeelsproces. - Dalton E. McFarland

Personeel speelt dus een cruciale rol bij de planning van human resources. Het zorgt voor een optimaal gebruik van mankracht in de organisatie.

Staffing is de sleutel tot alle andere managementfuncties. Het helpt een bevredigend personeelsbestand in een onderneming te behouden.

Leren over:-

1. Introductie van Staffing 2. Betekenis en doelstellingen van Staffing 3. Definities 4. Concept 5. Aard 6. Kenmerken 7. Aspecten

8. Gemeenschappelijke factoren 9. Belang 10. Elementen 11. Als onderdeel van Human Resource Management 12. Functies 13. Proces 14. Voordelen.

Personeel: betekenis, definitie, concept, aard, aspecten, betekenis, elementen, functies, proces en andere details


Inhoud:

 1. Introductie van Staffing
 2. Betekenis en doelstellingen van personeel
 3. Definitie van Staffing
 4. Concept van het personeel
 5. Aard van het personeel
 6. Kenmerken van personeel
 7. Aspecten van Staffing
 8. Gemeenschappelijke factoren van personeel
 9. Betekenis van personeel
 10. Elementen van Staffing
 11. Staffing als onderdeel van Human Resource Management
 12. Functies van Staffing
 13. Proces van personeelsbezetting
 14. Voordelen van personeel

Staffing - Introductie

In een nieuwe onderneming volgt de personeelsfunctie de plannings- en organisatiefunctie. In het geval van het runnen van een onderneming is personeel een continu proces. De manager moet deze functie dus altijd uitvoeren. De personeelsfunctie omvat werving, selectie, training, ontwikkeling, overdracht, promotie en beloning van personeel.

Het is duidelijk dat het management moet zorgen voor een constante beschikbaarheid van voldoende efficiënte managers in een onderneming voor een efficiënte werking van de onderneming. Het geselecteerde personeel moet fysiek, mentaal en temperamentvol geschikt zijn voor de taak.

Staffing is een basisfunctie van management. Elke manager is continu bezig met het uitvoeren van de personeelsfunctie. Hij wordt actief betrokken bij werving, selectie, training en beoordeling van zijn ondergeschikten. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de directeur, afdelingsmanagers en voormannen in relatie tot hun ondergeschikten. Staffing is dus een doordringende functie van management en wordt uitgevoerd door de managers op alle niveaus.

Het is de plicht van elke manager om personeelsactiviteiten uit te voeren, zoals selectie, training, functioneringsgesprekken en begeleiding van medewerkers. In veel ondernemingen is de personeelsafdeling opgericht om deze activiteiten uit te voeren. Maar het betekent niet dat de managers op verschillende niveaus worden ontheven van de verantwoordelijkheid die de managers bijstaan ​​bij het uitvoeren van hun personeelsfunctie. Elke manager moet dus zorgen voor de verantwoordelijkheid van het personeel.


Staffing - Betekenis en doelstellingen

Staffing houdt zich bezig met het bemannen van verschillende functies in de organisatie. Personeel omvat het vaststellen van de personeelsvereisten van de onderneming en het voorzien van voldoende competente mensen op alle niveaus. Dus personeelsplanning, inkoop (dwz selectie en plaatsing), training en ontwikkeling, beoordeling en beloning van werknemers zijn opgenomen in personeel.

De personeelsfunctie van het management heeft betrekking op werving, selectie, training, ontwikkeling, beoordeling en beloning van personeel. Het is de plicht van elke manager om deze functie uit te voeren.

De verantwoordelijkheid voor de efficiënte planning en uitvoering van de personeelsfunctie ligt bij elke manager op alle niveaus. De verantwoordelijkheid neemt toe naarmate men hoger in de organisatiehiërarchie komt. Veel managers geloven in de mythe dat de personeelsfunctie de verantwoordelijkheid is van de personeelsafdeling.

Ongetwijfeld houdt de personeelsafdeling zich bezig met de personeelsbezetting. Er kan echter geen grotere dwaasheid zijn die een manager kan begaan dan de volledige verantwoordelijkheid op de schoot van iemand anders te gooien. De verantwoordelijkheid voor het personeel ligt meer bij de hogere regionen van de onderneming. De beleidsmakers kunnen zich niet onttrekken aan deze basisverantwoordelijkheid.

Een belangrijke factor die speciale aandacht verdient, is de schatting van het aantal vereiste managers in de onderneming. Het aantal hangt niet alleen af ​​van de grootte, maar ook van de complexiteit van de organisatiestructuur, het uitbreidings- of diversificatieplan en de omloopsnelheid.

De mate van decentralisatie bepaalt in hoge mate het benodigde personeel. Als de schatting nauwkeurig moet zijn en als de onderneming elk ongeluk wil voorkomen, moet het zichzelf serieus betrekken bij een personeelsplanning.

De personeelsfunctie van het management is als volgt:

(i) Personeel is een belangrijke functie van het management.

(ii) De voornaamste zorg van personeel is het beheer van mankracht of menselijke hulpbronnen.

(iii) Personeel helpt bij het verkrijgen van juiste soorten personen op juiste banen.

(iv) Personeel is een doordringende functie. Het wordt uitgevoerd door de managers op alle managementniveaus.

Staffing is een integraal onderdeel van het managementproces. Het kan worden gedefinieerd als het proces van het inhuren en ontwikkelen van de benodigde mankracht om de verschillende functies in de organisatie te vervullen. Elke organisatie houdt zich erg bezig met de kwaliteit van mankracht om de organisatie effectief en efficiënt te beheren.

Volgens de opvattingen van Peter Drucker "kunnen alle mensen die voor de mens beschikbaar zijn groeien en ontwikkelen". Het houdt zich bezig met werving, selectie, plaatsing, gebruik en ontwikkeling van medewerkers van de organisatie.

Belangrijke doelstellingen van personeel:

(i) Om het juiste type personeel aan te schaffen voor juiste banen.

(ii) Personeel opleiden en ontwikkelen.

(iii) Personeelsbeleid ontwikkelen met betrekking tot overdracht, promotie, enz.

(iv) Om de menselijke hulpbronnen effectief te vormen en te motiveren voor betere prestaties.

(v) Een gewenste werkrelatie tussen werkgevers en werknemers en tussen groepen werknemers tot stand brengen.

(vi) Om te voldoen aan de behoeften van de werknemers zodat ze loyaal en toegewijd aan de organisatie worden.

(vii) Een hoog moreel onder werknemers opbouwen door goede menselijke relaties te onderhouden.


Staffing - Definities voorgesteld door Koontz en O'Donnell, S. Benjamin, Hainmann, Koontz en Weihrich, Dalton E. McFarland, Massie, Haynes en anderen

Volgens Koontz en O'Donnell: "De leidinggevende functie van personeel omvat het beheren van de organisatiestructuur door een juiste en effectieve selectie, beoordeling en ontwikkeling van personeel om de in de structuur ontworpen rollen te vervullen."

S. Benjamin heeft personeel gedefinieerd als - "Het proces dat betrokken is bij het identificeren, beoordelen, plaatsen, evalueren en sturen van individuen op het werk."

Volgens Theo Hainmann, "heeft de Staffing-functie betrekking op de plaatsing, groei en ontwikkeling van al die leden van de organisatie wiens functie het is om dingen gedaan te krijgen door de inspanningen van andere individuen."

"Staffing kan worden gedefinieerd als het vervullen en behouden van gevulde functies in de organisatiestructuur." - Koontz en Weihrich

Staffing is de functie waarmee managers een organisatie opbouwen door werving, selectie, ontwikkeling van individuen als capabele medewerkers. De personeelsfunctie van het management bestaat uit weinig onderling samenhangende activiteiten, zoals personeelsplanning, werving, selectie, plaatsing, training en ontwikkeling, beloning, beoordeling van prestaties, promotie en overdracht. Al deze activiteiten vormen de elementen van het personeelsproces. - Dalton E. McFarland

'Staffing is het proces waarbij managers ondergeschikten selecteren, trainen, promoten en met pensioen gaan.' [JL Massie]

"Staffing is een proces waardoor een organisatie ervoor zorgt dat zij continu over het juiste aantal medewerkers beschikt met de juiste vaardigheden in de juiste banen op het juiste moment om de doelstellingen van de organisatie te bereiken." - Caruth, Caruth en Pane

“Staffing kan worden gedefinieerd als het proces van het verwerven, inzetten en behouden van voldoende personeel en kwaliteit om een ​​positieve impact op de effectiviteit van de organisatie te creëren.” —Heneman, Judge en Kammeyer-Mueller

'Staffing is het proces van het analyseren van de banen van een organisatie in termen van personeelsbehoeften, het werven en selecteren van kandidaten om ze te vervullen.' '[W. Haynes]'

Personeel speelt dus een cruciale rol bij de planning van human resources. Het zorgt voor een optimaal gebruik van mankracht in de organisatie. Staffing is de sleutel tot alle andere managementfuncties. Het helpt een bevredigend personeelsbestand in een onderneming te behouden.

Uit de bovenstaande definities van personeel blijkt dat de personeelsfunctie een aantal subfuncties moet vervullen en betrekking heeft op leidinggevend personeel tot werknemers op lager niveau. Het is het proces van het matchen van de banen met bekwame mensen en probeert werknemers te onderhouden en te ontwikkelen door middel van passende training- en ontwikkelingsprogramma's.


Personeel - Concept

Zodra de organisatiedoelen zijn vastgesteld, worden de plannen voorbereid en wordt de organisatie adequaat gestructureerd om het pad te effenen voor het bereiken van de gestelde doelen. De volgende stap is het bieden van geschikt personeel om de verschillende functies in te vullen die door de organisatiestructuur worden gecreëerd. Het proces dat mensen aan het werk zet, wordt personeel genoemd. Staffing, de managementfunctie omvat het aanstellen van geschikt personeel, het ontwikkelen ervan om aan de behoeften van de organisatie te voldoen en ervoor te zorgen dat zij een tevreden en gelukkig personeelsbestand zijn.

Staffing wordt gedefinieerd als een managementfunctie om de posities in de organisatiestructuur te vervullen en te vervullen. Het aangestelde personeel is een combinatie van vaste medewerkers, dagelijkse werknemers, consultants, contractmedewerkers etc.

Personeel omvat:

1. Identificatie van de behoefte aan personeel en de planning ervan.

2. Werving en selectie van geschikt personeel voor nieuwe banen of voor functies die kunnen ontstaan ​​doordat bestaande werknemers de organisatie verlaten.

3. Plannen van adequate training voor ontwikkeling en groei van personeel.

4. Beslissen over beloning, promotie en functioneringsgesprekken voor het personeel.


Staffing - Natuur: mensgericht, ontwikkelingsgericht, doordringende functie, continue functie, menselijke doelstellingen, interdisciplinaire aard en enkele anderen

Dit zijn de basiskenmerken van personeel:

ik. Mensgericht - Staffing houdt zich bezig met efficiënt gebruik van menselijke hulpbronnen in een organisatie. Het stimuleert en stimuleert elke medewerker om zijn volledige bijdrage te leveren aan het bereiken van het gewenste doel van de organisatie.

ii. Ontwikkelingsgericht - Het houdt zich bezig met het ontwikkelen van mogelijkheden van personeel in de organisatie. Het ontwikkelt hun persoonlijkheid, interesses en vaardigheden. Het stelt werknemers in staat maximale voldoening uit hun werk te halen. Het helpt werknemers hun volledige potentieel te realiseren. Het biedt werknemers kansen voor hun vooruitgang door middel van training, beroepsopleiding, enz.

iii. Doordringende functie - Personeel is vereist in elke organisatie. Het is een belangrijk subsysteem in het totale managementsysteem dat kan worden toegepast op organisaties met en zonder winstoogmerk. Het is vereist op alle organisatieniveaus voor alle soorten werknemers.

iv. Continue functie - Staffing is een continu en eindeloos proces. Het vereist constante alertheid en bewustzijn van menselijke relaties en hun belang bij elke operatie.

v. Menselijke doelstellingen - Het ontwikkelt de mogelijkheden van werknemers zodat zij maximale voldoening uit hun werk kunnen halen. Het creëert een sfeer waarin werknemers bereidwillig samenwerken om de gewenste organisatiedoelen te bereiken.

vi. Zowel individuen als groepsgericht - Staffing houdt zich bezig met werknemers als individuen en als groep bij het bereiken van doelen. Het vestigt de juiste organisatiestructuur om te voldoen aan individuele behoeften en groepsinspanningen. Het integreert individuele en groepsdoelen op een zodanige manier dat de medewerkers een gevoel van betrokkenheid bij de organisatie voelen.

vii. Ontwikkelen van een hartelijke werkomgeving - Het ontwikkelt een hartelijke omgeving in de onderneming waar elke werknemer zijn best bijdraagt ​​voor het bereiken van organisatorische doelen. Het biedt een zeer comfortabele fysieke en psychologische werkomgeving.

viii. Interdisciplinair karakter - Staffing heeft zijn wortels in de sociale wetenschappen. Het maakt gebruik van concepten uit verschillende disciplines, zoals psychologie, sociologie, antropologie en management. Het heeft ook principes ontleend aan de gedragswetenschappen. Het is een wetenschap van menselijke techniek.

ix. Integraal onderdeel van algemeen management - Staffing is een integraal onderdeel van het algemeen management. Het is een groot deel van de verantwoordelijkheid van elke lijnmanager. Elk lid van de managementgroep (van boven naar beneden) moet een effectieve personeelsbeheerder zijn. Het verleent service aan andere functionele managementgebieden.

X. Zowel wetenschap als kunst - Staffing is een wetenschap van human engineering. Het is een georganiseerd geheel van kennis dat bestaat uit principes en technieken. Het is ook een kunst omdat het vaardigheden betreft om met mensen om te gaan. Het is een van de creatieve kunsten omdat het werknemers behandelt en hun problemen systematisch oplost. Het is een filosofie van management omdat het gelooft in de waardigheid en de waarde van mensen.


Staffing - Kenmerken van Staffing als een functie van management

De volgende feiten tonen duidelijk de kenmerken van personeel als functie van management:

Kenmerk # 1. Gerelateerd aan menselijke wezens:

Het eerste belangrijke kenmerk van personeel is de relatie met mensen. Het betekent dat het, anders dan plannen en organiseren, niet alleen maar papierwerk is, maar dat het de aanstelling van competente personen op verschillende posten omvat. Planning bepaalt wat, wanneer, hoe en door wie het werk moet worden gedaan. Op dezelfde manier wordt een organisatiestructuurdiagram opgesteld onder organiseren.

Integendeel, onder personeel worden competente personen geselecteerd en opgeleid, rekening houdend met het belang van de functie en niet alleen met alleen papierwerk. Alle activiteiten die zijn gedaan om dit werk te volbrengen, houden verband met mensen - dit kunnen werving, selectie, training, promotie, enz. Zijn.

Kenmerk # 2. Afzonderlijke managementfunctie:

Het tweede belangrijke kenmerk van personeel is dat het een afzonderlijke managementfunctie is. Afzonderlijke managementfunctie betekent dat het verre van een belangrijk onderdeel van een functie is, maar op zichzelf een belangrijke functie is. Personeel is opgenomen in de andere categorieën van managementfuncties zoals plannen, organiseren, leiden en controleren. Iets eerder beschouwden sommige managementexperts het als een onderdeel van organiseren. Maar tegenwoordig wordt het op basis van verschillende onderzoeken aanvaard als een belangrijke afzonderlijke managementfunctie.

Kenmerk # 3. Essentieel op alle managementniveaus:

Personeel is essentieel op alle managementniveaus. De raad van bestuur vervult de functie van personeel door de benoeming van algemeen directeur. De General Manager doet dit door afdelingsmanagers aan te stellen, terwijl de afdelingsmanagers deze functie uitvoeren door hun ondergeschikten aan te stellen. Hier moet worden verduidelijkt dat de oprichting van een afzonderlijke personeelsafdeling de betrokken managers niet van deze uiterst belangrijke functie bevrijdt.

Het doel van de oprichting van deze afdeling is om de managers op elk niveau te helpen bij de uitvoering van hun personeelsfunctie. Het is belangrijk op te merken dat de eindverantwoordelijkheid met betrekking tot personeel bij de betrokken managers ligt.

Kenmerk # 4. Gerelateerd aan sociale verantwoordelijkheid:

Staffing gaat over mensen en de mens is een sociaal dier. Omdat het verbonden is met mensen, is de sociale verantwoordelijkheid van deze functie geboren. Om zich van deze verantwoordelijkheid te kwijten, moeten de managers voorzichtig zijn en onpartijdig zijn terwijl ze de geallieerde functies van werving, selectie, promotie, enz. Doorlopen.

Kenmerk # 5. Effect van interne en externe omgeving:

De prestaties van het personeel worden beïnvloed door de interne en externe omgeving van de onderneming. De interne omgeving van de onderneming omvat beleid dat verband houdt met de werknemers - zoals het promotiebeleid, het degradatiebeleid, het overdrachtsbeleid, enz. Als volgens beleid de openstaande vacatures moeten worden opgevuld door promotie, moeten de werknemers die al in de onderneming werken krijgen de mogelijkheid om hogere posten te bereiken, en de mensen van buitenaf worden alleen op lagere posten benoemd.

Op deze manier beïnvloedt het interne beleid van de organisatie de functie van personeel. De externe omgeving die de onderneming beïnvloedt, omvat het overheidsbeleid en de educatieve omgeving. Het kan het beleid van de overheid zijn dat in een bepaalde onderneming alleen werknemers worden geworven door middel van tewerkstellingsuitwisseling. Onderwijsinstellingen kunnen helpen bij de ontwikkeling van de werknemers door speciale trainingskampen te organiseren. Op deze manier beïnvloedt de externe omgeving ook de functie van het personeel.


Staffing - 3 belangrijke aspecten: werving, selectie en training

Staffing heeft drie aspecten:

1. Werving - Werving is een positief proces dat tot doel heeft een groter aantal mensen met een wenselijk profiel aan te trekken voor vacatures in de organisatie. Hoe groter het aantal sollicitanten, des te groter is de mogelijkheid om een ​​geschikte werknemer te vinden.

2. Selectie - Selectie is een negatief proces dat de ontvangen sollicitaties nauwkeurig onderzoekt en alleen degenen selecteert die het meest geschikt zijn voor de vacature. Werving nodigt uit tot sollicitaties, maar selectie wijst sollicitaties af.

3. Training - Training is een ander positief proces dat de kennis en vaardigheden van werknemers verbetert en het vermogen verbetert om beter te presteren.

Organisaties volgen het proces van werving, selectie en training om ervoor te zorgen dat alle posities in de organisatiestructuur med blijven met gekwalificeerde en getalenteerde mensen. De zakelijke omgeving beïnvloedt echter de manier waarop deze processen worden uitgevoerd.

Hierna volgt de lijst met enkele factoren die het personeelsproces beïnvloeden:

1. Vraag en aanbod van specifieke vaardigheden op de arbeidsmarkt

2. Werkloosheidspercentage

3. Arbeidsmarktomstandigheden

4. Juridische en politieke overwegingen

5. Bedrijfsimago

6. Bedrijfsbeleid

7. Kosten voor personeelsplanning

8. Technologische ontwikkelingen

9. Algemene economische omgeving.


Staffing - Gemeenschappelijke factoren die in elke organisatie worden gevolgd om een ​​personeelspatroon te ontwerpen

Het personeelspatroon varieert van organisatie tot organisatie, omdat de grootte en structuur van elke organisatie verschilt.

Hierna volgen algemene factoren die in elke organisatie worden gevolgd om een ​​personeelspatroon te ontwerpen:

(i) Grootte van de organisatie:

De hoeveelheid personeel van een organisatie wordt bepaald door de grootte van de organisatie. De grootte kan klein, gemiddeld en groot zijn. De organisatiestructuur bepaalt de omvang en op termijn het personeelspatroon van de organisatie. Als de grootte klein is, zal het aantal werknemers minder zijn. De optimale grootte bepaalt het comfortabele personeelspatroon.

(ii) Type benodigde vaardigheden:

Het soort vaardigheden dat de organisatie nodig heeft, beïnvloedt ook het personeelspatroon. Normaal worden er soorten vaardigheden geïdentificeerd bij werknemers - (a) geschoolde werknemers (b) semi-geschoolde werknemers en (c) ongeschoolde werknemers. Over het algemeen zijn geschoolde en semi-geschoolde werknemers minder in vergelijking met ongeschoolde werknemers. Het personeelspatroon wordt bepaald door dit soort vaardigheden dat nodig is in de organisatie.

(iii) Werknemersnummer:

Het totale aantal benodigde medewerkers in een organisatie bepaalt ook het personeelspatroon. In arbeidsintensieve eenheid zal het aantal meer zijn en het personeelspatroon zorgt voor meer niveaus. In kapitaalintensieve eenheden zal de arbeid minder zijn en dienovereenkomstig zal het personeelspatroon worden ontworpen.

(iv) Klanten en klanten:

Consumentengedrag ten opzichte van de organisatie bepaalt ook het personeel. Als de klantenkring groter is, zal de activiteit van de organisatie hoog zijn en is meer personeel nodig. De uitbreiding en diversificatie kunnen ook de herstructurering van het personeelspatroon bevorderen.

(v) Financiële positie:

De financiële positie van een organisatie beïnvloedt ook het personeelspatroon. De financiële beperkingen kunnen in de weg staan ​​van het werven van het vereiste personeel. Anderzijds kan een gezonde financiële positie een manier zijn om het vereiste personeel in dienst te nemen.

(vi) Geografische locatie:

De locatie van de business unit bepaalt ook het personeelspatroon van één organisatie. Bedrijfseenheden in de buurt van bedrijvencentra werken mogelijk met minder personeel en eenheden op afstand moeten mogelijk met meer personeel werken.


Staffing - Belang van Staffing (met voorbeelden)

Staffing vult de posities in de organisatiestructuur door de juiste mensen voor de juiste baan te vinden. Het is de menselijke hulpbron, die bedrijven helpt om grotere hoogten te bereiken. Daarom is het hebben van het juiste soort personeel de meest fundamentele en cruciale functie van management. Eerdere personeelsbezetting betekende het aanstellen van personeel om klussen te klaren, maar vandaag, vanwege snelle veranderingen in de bedrijfsomgeving, is personeelsbezetting als managementfunctie belangrijker geworden.

De voortdurende vooruitgang in de technologie, het veranderen van menselijk gedrag en de toename van de bedrijfsomvang vereist personeel om mensen aan te stellen die niet alleen over de gespecialiseerde kennis beschikken, maar ook over de juiste houding, geschiktheid, betrokkenheid en loyaliteit voor de organisatie. Het succes van een organisatie hangt af van de kwaliteit van haar menselijke hulpbronnen. Personeel is dus een zeer belangrijke managementfunctie.

Laten we het belang van personeel begrijpen:

1. Identificeert competent personeel:

Staffing identificeert de vereiste van personeel om de posities in de organisatiestructuur in te vullen en selecteert de juiste mensen voor de juiste baan. Het zorgt ervoor dat mensen met voldoende competenties worden aangesteld.

Bijvoorbeeld - Uw schoolhoofd identificeert de afdelingen, die een tekort hebben aan leraren, en werkt aan het vinden van de juiste leraren.

2. Verbeterde prestaties:

Door de juiste mensen op de juiste baan in te zetten, kunnen bedrijven fysieke middelen op de meest optimale manier gebruiken, wat leidt tot hogere productiviteit, betere efficiëntie en betere prestaties.

Bijvoorbeeld - Om de beste resultaten te krijgen, zijn leraren met bekwaamheid in Bedrijfskunde de juiste mensen om op de handelsafdeling te worden aangesteld om Bedrijfskunde te onderwijzen.

3. Voortdurende overleving en groei:

Goede training en ontwikkelingsprogramma's voor werknemers brengen managers op de hoogte van de veranderingen in de bedrijfsomgeving. De opvolgingsplanning voor managers zorgt voor de voortdurende overleving en groei van de onderneming.

Bijvoorbeeld - Wanneer er een wijziging is in de syllabus of het markeren van papers, organiseert het CBSE-bestuur workshops voor leraren zodat zij op de hoogte zijn van de veranderingen en deze in hun lesplannen kunnen opnemen.

4. Optimaal gebruik van de menselijke hulpbronnen:

Staffing identificeert de personeelsbehoeften en plant de aanstelling van mensen dienovereenkomstig. Dit zorgt ervoor dat er voldoende personeel beschikbaar is om onderbenutting of verstoring van het werk als gevolg van onderbezetting te voorkomen.

Bijvoorbeeld - Een voldoende aantal leraren in elke afdeling zorgt ervoor dat elke klas een toegewezen leraar heeft.

5. Biedt arbeidstevredenheid en bouwt moraal op:

Staffing biedt kansen voor groei door interne promoties, waardeert en beloont de bijdrage door voortdurende beoordelingen. Dit houdt het personeel tevreden en in hoog moreel.

Bijvoorbeeld - Aan het einde van het academiejaar kunnen scholen plannen maken voor elke leraar om de prijs 'leraar van het jaar' te geven. Dit brengt voldoening voor de leraar die hard heeft gewerkt en motiveert ook anderen om harder te werken. Je merkt misschien ook dat je schoolhoofd ooit leraar was. Zij / hij werd gepromoveerd tot deze positie als een waardering voor hard werken.

Uit de bovenstaande discussie over personeel moet u zich hebben gerealiseerd dat human resources de belangrijkste troeven van een organisatie zijn. Voor het succes en de groei van een organisatie is het een must dat posities in de organisatiestructuren op het juiste moment worden ingevuld met het juiste aantal en de juiste soort mensen. Incompetente mensen zullen leiden tot verspilling van middelen, tijd, energie en moeite.

Om hulpbronnen optimaal te gebruiken, maximale productiviteit te bereiken en producten van goede kwaliteit te produceren, is het daarom een ​​vereiste dat mensen met passende kennis en ervaring worden aangesteld. Medewerkers moeten worden opgeleid om zich aan te passen aan de veranderingen in de zakelijke omgeving. Om de banen vol te houden, moeten er passende compensaties en prikkels zijn om doelen te bereiken.


Staffing - 7 belangrijke elementen

Tijdens het uitvoeren van de personeelsfunctie, moet de manager zien dat mannen geschikt zijn voor banen en dat banen niet worden gewijzigd voor mannen.

Elementen van Staffing:

Het bestaat uit vele onderling gerelateerde activiteiten, zoals:

(i) Human Resource Planning - Dit is de eerste stap in het personeelsproces waarbij een planner het aantal en de aard van de benodigde mankracht in de toekomst voorspelt en bepaalt. Het heeft twee aspecten, namelijk korte en lange termijn.

(ii) Werving - Het verwijst naar de identificatie van de bronnen van beschikbaarheid van mankracht.

(iii) Selectie - Het is het proces van het kiezen en benoemen van de juiste kandidaten voor verschillende functies in de organisatie.

(iv) Plaatsing - Het gaat om het plaatsen van de geselecteerde kandidaten op de juiste banen na een gegeven oriëntatietraining.

(v) Training en ontwikkeling - Het gaat om het verbeteren van kennis- en werkvaardigheden en attitudes van werknemers op regelmatige basis, zodat zij hun werk effectief en efficiënt kunnen uitvoeren.

(vi) Beloning en compensatie - Het is noodzakelijk om een ​​billijk bedrag van lonen en salarissen te betalen aan de werknemers. Om de doelstellingen van de organisatie te bereiken.

(vii) Prestatiebeoordeling - Het is het beoordelingssysteem van verschillende categorieën werknemers wat betreft hun gedrag en werkprestaties op de werkplek.

(viii) Overdracht - Het is het verplaatsen van werknemers naar vergelijkbare functies in de andere werkeenheden.

(ix) Promotie - Het is het verplaatsen van werknemers van een lage positie naar een hogere positie in de organisatie. Het wordt ook verticale beweging opwaartse richting genoemd.

(x) Werkomgeving - Het is de verantwoordelijkheid van de personeelsafdeling om goede werkomstandigheden te bieden aan de werknemers in de organisatie. Het heeft zeker invloed op de motivatie en het moreel van de werknemers.


Staffing - Als onderdeel van Human Resource Management (HRM)

Human Resource, 'de mensen die in de organisatie werken' is het belangrijkste bezit voor een organisatie. Het is de competentie en prestaties van human resource, die een organisatie helpt haar doelen te bereiken. Om ervoor te zorgen dat de posities in de organisatiestructuur gevuld blijven met gekwalificeerde mensen, werft, personeel als een functie van het management mensen aan die in de organisatie werken.

In organisaties met een klein aantal werknemers is het voor een manager mogelijk om alle functies met betrekking tot personeel met één hand uit te voeren. Met de schaalvergroting van de activiteiten neemt het aantal werknemers toe, waardoor het voor een manager moeilijk wordt om alle aspecten van menselijke relaties te beheren.

Daarom, om mensen met organisaties met een groot aantal werknemers effectief te managen, creëer een aparte afdeling genaamd Human Resource Department. Deze afdeling wordt net als elke andere afdeling van de organisatie beheerd door mensen met expertise in elke functie van personeel.

De afdeling Human Resource evolueerde als gevolg van veranderingen in de zakelijke omgeving. Industriële revolutie en de introductie van het fabriekssysteem leidden tot de tewerkstelling van duizenden mensen onder één dak. Het vereiste dat het management de verantwoordelijkheid op zich nam voor het aannemen van mensen, waaronder werving, selectie en plaatsing van personeel. De snelle vooruitgang in technologie vereiste verder de noodzaak om werknemers op te leiden zodat zij relevante vaardigheden verwierven.

De benadering van menselijke relaties erkende dat het belangrijkste instrument voor succes in een organisatie de menselijke hulpbronnen is. De toename van de werkomvang veranderde de rol van personeelsfunctionaris. De personeelsfunctionaris werd personeelsmanager en werd uiteindelijk vervangen door een personeelsbeheerder.

Het personeel van de afdeling Human Resource voert gespecialiseerde activiteiten en taken uit, waaronder:

1. Werving van gekwalificeerde mensen.

2. Opstellen van functiebeschrijvingen, ontwikkelen van compensatie- en stimuleringsplannen.

3. Training en ontwikkeling van medewerkers voor efficiënte prestaties en doorgroeimogelijkheden.

4. Onderhouden van arbeidsrelaties en vakbondsrelaties.

5. Behandeling van klachten en klachten.

6. Zorgen voor sociale zekerheid en welzijn van werknemers.

7. Het bedrijf verdedigen in rechtszaken en juridische complicaties vermijden.

U zult het ermee eens zijn dat personeel vandaag de dag een inherent onderdeel is van human resource management, omdat het de gewoonte is om een ​​werkrelatie met mensen te vinden, evalueren en tot stand te brengen.

Human Resource Management is dus een veel breder concept en omvat een breder scala aan activiteiten.


Personeel - 7 belangrijke functies: personeelsplanning, ontwikkeling, vaststelling van de werkgelegenheidsnormen, bronnen, selectie en plaatsing, training en andere functies

1. Personeelsplanning:

Mankracht kan worden gepland voor korte en lange termijn. De personeelsplanning op korte termijn kan de huidige doelstellingen van het bedrijf bereiken. Bij de personeelsplanning op de lange termijn moet rekening worden gehouden met de in de toekomst benodigde personeelsinschatting.

2. Ontwikkeling:

Ontwikkeling houdt zich bezig met de ontwikkeling van personeelsleden door middel van adequate en passende opleidingsprogramma's. De training wordt alleen gegeven aan de behoeftige personen.

3. Vaststelling van de werkgelegenheidsnormen:

Het gaat om de taakspecificatie en taakbeschrijving. Hiermee kan het management het personeel selecteren en wetenschappelijk opleiden. Functiebeschrijving is een systematische en georganiseerde schriftelijke verklaring van de taken en verantwoordelijkheden in een specifieke functie. Functiespecificatie is een verklaring van persoonlijke kwaliteiten die een individu moet bezitten om de taak succesvol te kunnen uitvoeren.

4. Bronnen:

Het gaat om de manier waarop de medewerkers worden geselecteerd. De bronnen kunnen interne en externe bronnen zijn. Interne bron betekent dat een vacature door het bedrijf wordt vervuld uit de beschikbare personeelsleden binnen het bedrijf. De externe bron betekent dat een vacature door het bedrijf van buiten het bedrijf wordt opgevuld. De geselecteerde persoon kan werkloos zijn of in een ander bedrijf werken.

5. Selectie en plaatsing:

It includes the process of selection of the staff members. The placement includes giving a job to a person on the basis of his ability, education, experience and the like.

6. opleiding:

The training may be arranged by the company itself. In certain cases, the staff members may be sent out by the company to get the training. The expense is borne by the company. The training may be required not only by the new staff members but also by the existing staff members.

Other Functions:

The other function of staffing includes co-ordination, promotion, transfer, record maintenance regarding employees, rating of employees, motivation, etc.


Staffing – 7 Step Process of Staffing: Estimating Manpower Requirements, Recruitment and Selection, Placement and Orientation & a Few Other Steps

Staffing starts with the estimation of manpower requirements and proceeds towards searching for talented personnel to fill the various positions in an organisation. Staffing, therefore, should follow a logical step by step process.

Following are the important steps involved in the process of staffing:

Step # 1. Estimating Manpower Requirements/Manpower Planning:

The process of manpower planning can be divided into two parts. One is an analysis for determining the quantitative needs of the organisation, ie, how many people will be needed in the future. The other part is the qualitative analysis to determine what qualities and characteristics are required for performing a job.

The former is called the quantitative aspect of manpower planning in which we try to ensure a fair number or personnel in each department and at each level. It should neither be too high nor too low leading to overstaffing or under-staffing respectively. The second aspect is known as qualitative aspect of manpower planning wherein we try to get a proper fit between the job requirement and the requirement on the part of personnel in terms of qualification, experience and personality orientation.

Step # 2. Recruitment and Selection:

The second step after manpower planning is recruitment and selection. These are two separate functions, which usually go together. Recruitment aims at stimulating and attracting job applicants for positions in the organisation. Selection consists of making choice among applicants. To choose those which are most suited to the job requirement keeping in view the job analysis information.

Selection processes must begin by precisely identifying the task to be performed and also drawing a line between successful and unsuccessful performance. Thereafter, the process of selection tries to find out how far a job applicant fulfils those characteristics or traits needed to successfully perform the job.

Step # 3. Placement and Orientation:

Placement refers to place the right person on the right job. Once the job offer has been accepted by the selected candidate, he is placed on his new job. Proper placement of an employee reduces absenteeism, employee's turnover and accident rates. Orientation/Induction is concerned with the process of introduction or orienting a new employee to the organisation.

The new employee is introduced to fellow employees, given a tour of the department and informed about such details as hours of work, overtime, lunch period, rest rooms, etc. They are mostly informed about the company, the job and work environment. They are encouraged to approach their supervisors with questions and problems.

Step # 4. Training and Development:

It is more accurately considered as a process of skill formation and behavioural change. It is a continuous process of the staffing function. Training is more effectively conducted when the actual content of jobs for which people are being trained and developed is known.

Training programmes should be devised to impart knowledge, develop skills and stimulate motives needed to perform the job. Development involves growth of an employee in all respects. It is a wider concept. It seeks to develop competence and skills for future performance. Thus, it has a long-term perspective.

Step # 5. Performance Appraisal:

It means evaluating a performance employee's current and past performance as against certain predetermined standards. This process includes defining the job, appraising performance and providing feedback.

Step # 6. Promotion and Career Planning:

Managers must encourage employees to grow and realise their full potential. Promotions are an integral part of people's career. They usually mean more pay, responsibility and job satisfaction.

Step # 7. Compensation:

It refers to all forms of pay or rewards paid to employees by the employer/firm. It may be in the form of direct financial payments (Time based or Performance based) like salaries and indirect payments like paid leaves.


Staffing – Benefits: Efficient Performance of Other Functions, Effective Use of Technology and Other Resources, Optimum Utilisation of Human Resources and a Few Others

It is of utmost importance for the organisation that right kinds of people are employed. They should be given adequate training so that wastage is minimum. They must also be induced to show higher productivity and quality by offering them incentives.

In fact, effective performance of the staff function is necessary to realise the following benefits:

1. Efficient Performance of other Functions – Staffing is a key to the efficient performance of other functions of management. If an organisation does not have competent personnel, it cannot perform planning, organising and control functions properly.

2. Effective Use of Technology and other Resources – It is the human factor that is instrumental in the effective utilisation of latest technology, capital, materials, etc. The management can ensure right kinds of personnel by performing the staffing function.

3. Optimum Utilisation of Human Resources – The wage bill of big concerns is quite high. They also spend money on recruitment, selection, training, and development of employees. In order to get the optimum output from the personnel, the staffing functions should be performed in an efficient manner.

4. Development of Human Capital – The management is required to determine the manpower requirements well in advance. It has also to train and develop the existing personnel for career advancement. This will meet the requirements of the company in future.

5. Motivation of Human Resources – The behaviour of individuals is shaped by many factors such as education level, needs, socio-cultural factors, etc. That is why the human aspect of organisation has become very important. The workers can be motivated through financial and non-financial incentives.

6. Building Higher Morale – Right type of climate should be created for the workers to contribute to the achievement of organisational objectives. By performing the staffing function effectively, management can show the significance it attaches to the personnel working in the enterprise. This will increase the morale of the employees.


 

Laat Een Reactie Achter