Vraag en aanbod & het evenwicht Prijs en hoeveelheid

De volgende punten belichten de drie effecten van veranderingen in vraag en aanbod op de evenwichtsprijs en hoeveelheid.

Effect # 1. Verandering in vraag:

Verandering van de vraag verwijst naar een toename (of afname) van de vraag na een stijging (of daling) van de inkomsten, smaken en voorkeuren van de consument, enz. Onder de omstandigheden blijft de eigen prijs van de grondstof vast. Verandering in vraag betekent dus een verschuiving van de vraagcurve - hetzij opwaarts of neerwaarts.

In Fig. 4.25 hebben we laten zien hoe evenwichtsprijs en hoeveelheid veranderen wanneer de vraagcurve verschuift. In Fig. 4.25 (a) zijn de initiële prijs en hoeveelheid bepaald door het snijpunt van DD- en SS-curves respectievelijk OP en OQ.

Als de vraag toeneemt, zal de vraagcurve verschuiven naar D 1 D 1 en de nieuwe evenwichtsprijs stijgen naar OP 1 en de gevraagde en geleverde hoeveelheid zal toenemen tot OQ 1 . Evenzo, wanneer de vraagcurve naar beneden verschuift naar D 2 D 2, dalen de prijs en de hoeveelheid naar respectievelijk OP 2 en OQ 2 .

In Fig. 4.25 (b) is aangenomen dat de toevoercurve perfect elastisch is. De initiële evenwichtsprijs en hoeveelheid worden respectievelijk weergegeven door OP en OQ. Nu zal een toename of afname van de vraag er niet toe leiden dat de evenwichtsprijs (OP) verandert. Een toename van de vraag zal alleen een evenwichtshoeveelheid tot OQ 1 doen stijgen.

Als de aanbodcurve perfect inelastisch wordt getekend [zoals in Fig. 4.25 (c)], zal een toename van de vraag de prijs doen stijgen naar OP 1 . De evenwichtshoeveelheid blijft hetzelfde (OQ).

Effect # 2. Wijziging in aanbod:

Met verandering in aanbod bedoelen we het verschuiven van de aanbodcurve. Als het aanbod toeneemt (of afneemt), verschuift de aanbodcurve naar rechts (of naar links). In Fig. 4.26 (a) is OP * de initiële evenwichtsprijs en OQ * de evenwichtshoeveelheid.

Stel nu dat het aanbod toeneemt en de nieuwe aanbodcurve S 1 S 1 de vraagcurve doorsnijdt. Als gevolg hiervan daalt de evenwichtsprijs tot OP 1 en neemt de gevraagde en geleverde evenwichtshoeveelheid toe tot OQ 2 . Evenzo heeft een daling van het aanbod een tegenovergesteld effect.

In Fig. 4.26 (b) bepaalt de kruising tussen perfect elastische vraagcurve en de SS-aanbodcurve evenwichtsprijs OP * en evenwichtshoeveelheid OQ *. Naarmate het aanbod toeneemt, verschuift de aanbodcurve naar S 1 S 1 . Als gevolg hiervan stijgt de evenwichtshoeveelheid tot OQ 1, maar de evenwichtsprijs blijft ongewijzigd bij OP *. In figuur 4.26 (c) is een perfect inelastische vraagcurve getekend.

De initiële evenwichtsprijs en hoeveelheid zijn respectievelijk OP * en OQ *. Toename van het aanbod betekent verschuiving van de aanbodcurve naar S 1 S 1 . De nieuwe evenwichtsprijs daalt echter tot OP 1, terwijl de evenwichtshoeveelheid stationair blijft bij OQ *.

Effect # 3. Verandering in beide:

Ten slotte, als zowel de vraag als het aanbod met dezelfde hoeveelheid toeneemt (of afneemt), blijft de evenwichtsprijs ongewijzigd bij OP *, maar de evenwichtshoeveelheid zal toenemen (afnemen) zoals weergegeven in figuur 4.27 (a). Als de toename van het aanbod groter is dan de toename van de vraag zoals in Fig. 4.27 (b), zal de nieuwe evenwichtsprijs lager zijn dan de initiële prijs.

De evenwichtshoeveelheid zal toenemen. Of als de toename van de vraag groter is dan de toename van het aanbod zoals in Fig. 4.27 (c), zullen de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid hoger zijn dan de beginsituatie.

Toename van de vraag en afname van het aanbod zullen leiden tot een stijging van de prijs [Fig. 4.27 (d)], maar de evenwichtshoeveelheid kan toenemen of afnemen. De evenwichtshoeveelheid kan echter ongewijzigd blijven op OQ * als de toename van de vraag wordt gecompenseerd door een afname van het aanbod met dezelfde hoeveelheid.

Dezelfde conclusie geldt als de vraag afneemt en het aanbod toeneemt [Fig. 4.27 (e)]. Hoe dan ook, hoeveel evenwichtshoeveelheden en evenwichtsprijs een verandering zullen ondergaan, hangt grotendeels af van de elasticiteit van vraag en aanbod.

 

Laat Een Reactie Achter