Hoe het interkwartielbereik te berekenen? - Uitgelegd!

A. Kwartielafwijking :

In bereik berekenen we met LS-termen. Maar in dit geval laten we de eerste 25% en laatste 25% termijnen om het onnodige belang van extreme waarden te vermijden.

Het betekent dus dat we Q 1 en Q 3 krijgen als we de eerste en laatste 25% -termijnen verlaten.

Dus,

B. Interkwartielbereik = Q 3 - Q 1

En; Semi-kwartielbereik = Q 3 - Q 1 QD Ook

Het is een absolute maatstaf en staat bekend als kwartielafwijking. (QD).

Nu Mediaan de middelste waarde is, is Q 3 groter dan Mediaan en mediaan groter dan Q 1, aangezien Q 1, Q 2 = M en Q 3 25, 50 en 75% van de voorwaarden dekken.

De kwartielafwijking geeft het gemiddelde bedrag waarmee twee kwartielen verschillen van de mediaan. Voor een symmetrische verdeling

Q3-M = MQ 1 ; Waar M = Mediaan, Q 1 = onderste kwartiel en Q 3 = bovenste kwartiel.

Het betekent dat de mediaan halverwege op de schaal van Q 1 tot Q 3 ligt .

Dus voor symmetrische verdeling hebben we

Als alternatief, voor een symmetrische verdeling,

Q 1 = M-QD en Q 3 = M + QD

Coëfficiënt van kwartielafwijking :

Kwartielafwijking is een absolute maat voor dispersie. De relatieve maat is de coëfficiënt van kwartielafwijking.

(B) Discrete serie :

 

Laat Een Reactie Achter